Mathem går samman med Axfoods Mat.se och ingår strategiskt samarbete med Dagab

14 Dec 2021, 08:02 am
Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) meddelade idag att Mathem har ingått avtal om en sammanslagning med Mat.se, Axfoods renodlade e-handelsverksamhet, samt om ingåendet av ett strategiskt leverans- och samarbetsavtal med Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab. Kinnevik kommer att äga 31 procent av Mathem efter transaktionen och förblir Mathems största ägare.

Kombinationen av Mathem och Mat.se, tillsammans med partnerskapet med Axfood, kommer att skapa synergier och skala som möjliggör utvecklingen av ett ännu starkare kunderbjudande inom e-handel av hemlevererade daglivaror. Axfoods ägarandel i Mathem kommer att uppgå till cirka 17 procent och som en del av partnerskapet kommer Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab att teckna ett sjuårigt leverans- och samarbetsavtal med Mathem som täcker samarbeten kring inköp, sortiment och logistik. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas stänga under det första kvartalet 2022.

Georgi Ganev, VD för Kinnevik kommenterade: ”Vi välkomnar Axfood som en partner och ägare i Mathem. Axfoods ledande marknadsposition och passion för bra och hållbar mat kommer att stärka Mathems kunderbjudande och vi ser fram emot att stötta bolaget på deras tillväxtresa tillsammans med vår nya partner.”

Klas Balkow, VD för Axfood kommenterade: ”Tillsammans med Mathem skapar vi nu ett bättre och starkare erbjudande för alla Mathem- och Mat.se-kunder. Det långsiktiga samarbetsavtalet mellan Dagab och Mathem stärker erbjudandet ytterligare. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla det sammanslagna Mathem och Mat.se tillsammans med Kinnevik och övriga ägare.”

I den helt aktiebaserade transaktionen värderas Mat.se och Mathem i proportion till sin respektive omsättning under de senaste tolv månaderna per 30 september 2021.