Kinneviks styrelse har beslutat om de slutliga villkoren och tidplanen för utskiftningen av Zalando

11 maj 2021, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att styrelsen beslutat om de slutliga villkoren för utskiftningen av Kinneviks innehav i Zalando SE (”Zalando”), genom ett aktieinlösen­program. Styrelsen har beslutat att skifta ut hela Kinneviks innehav i Zalando och Kinnevik kommer följaktligen skifta ut 28 Zalandoaktier för 143 inlösenaktier i Kinnevik, motsvarande cirka 166 kr eller 0,195 Zalandoaktie per Kinnevikaktie. Kinnevik kommer därmed lämna en extra värdeöverföring till sina aktieägare om cirka 45,8 Mdkr.

Kinneviks årsstämma den 29 april 2021 beslutade att utskifta Kinneviks innehav i Zalando genom ett aktieinlösen­program. Styrelsen bemyndigades att bestämma den slutliga utskiftningen per aktie och tidplanen för aktieinlösen­programmet. Kinneviks styrelse har idag beslutat att skifta ut hela Kinneviks innehav i Zalando genom aktieinlösen­programmet och att inlösenvederlaget följaktligen kommer vara 28 Zalandoaktier för 143 inlösenaktier i Kinnevik. Baserat på stängningskursen för Zalandos aktie på Frankfurtbörsen den 10 maj 2021 motsvarar inlösenvederlaget per aktie cirka 166 kr, en total värdeöverföring till Kinneviks aktieägare om cirka 45,8 Mdkr.

Vidare har styrelsen fastställt avstämningsdag för aktiespliten och rätten att erhålla inlösenaktier till tisdagen den 18 maj 2021. Sista dagen för handel i Kinnevikaktien innan aktiespliten inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är fredagen den 14 maj 2021. Från och med måndagen den 17 maj 2021 handlas Kinnevikaktien exklusive rätt att erhålla inlösenaktier. Inlösenaktierna kommer handlas på Nasdaq Stockholm under tiden från och med onsdagen den 19 maj 2021 till och med onsdagen den 9 juni 2021. Zalandoaktierna beräknas finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton, aktiedepåer eller motsvarande fredagen den 18 juni 2021.

Både de beslutade villkoren och tidplanen är desamma som de indikativa villkoren och tidplanen i kallelsen till årsstämman 2021 och i informations­broschyren avseende aktieinlösen­programmet.

Kinneviks innehav i Zalando kommer av tekniska skäl skiftas ut i form av Zalandoaktier registrerade hos Euroclear Sweden som innehavaren sedan, efter aktieinlösen­programmet (under juli 2021), kan omregistrera till Zalandoaktier registrerade hos Clearstream i Tyskland. Omregistreringen genomförs för att aktieägarna ska kunna genomföra transaktioner med de utskiftade Zalandoaktierna på Frankfurtbörsen. En informations­broschyr med ytterligare information om aktieinlösen­programmet och med detaljerade instruktioner om den efterföljande, kostnadsfria, omregistreringen finns tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

Aktieägare med frågor om transaktionen kan kontakta Kinneviks telefonsupport som bemannas av Computershare.

Telefonnummer: 08-46 00 73 89
Email: kinnevik@computershare.se

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen för att göra människors liv bättre och leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.