Kinnevik investerar 23 MUSD i Vay – ett ledande mobilitetsföretag inom fjärrkörning

14 dec 2021, 09:15 am
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerat 23 MUSD i Vay, ett ledande mobilitetsföretag inom fjärrkörning.

Urban och personlig mobilitet är en global marknad på 4,9 biljoner USD som har sett och kommer att fortsätta uppleva enorma skiften som svar på förändringar i konsumenters preferenser och teknologiska framsteg. Bland de mest revolutionerande av dessa förändringar är utvecklingen av förarlösa transporter som stödjer övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp genom att utnyttja fordon och allmänna vägar mer effektivt och undvika trafikstockningar.

Nuvarande tillvägagångssätt för förarlösa transporter är mestadels fokuserade på autonom körning. Trots de miljarder dollar som investerats av regeringar, techföretag och biltillverkare varnar ett växande antal experter för att verkligt tillgänglig och säker autonom körning ligger långt fram i tiden och kanske aldrig ens kan uppnås på grund av teknologiska, ekonomiska, regulatoriska och etiska utmaningar.

Vay har tagit ett annat förhållningssätt till förarlös mobilitet, med avstamp i en egenutvecklad fjärrkörningsplattform som möjliggör för förare i ett centralt telekörningsnav att fjärrstyra anslutna bilar på allmänna vägar. Autonoma funktioner kan integreras gradvis, allt eftersom de blir tekniskt och kommersiellt genomförbara. Detta erbjuder en omedelbart kommersialiserbar och säker väg mot autonom körning över tid.

Med en investering på 23 MUSD leder Kinnevik Vays finansieringsrunda på 95 MUSD tillsammans med Coatue och Eurazeo, och ansluter sig till ett antal befintliga investerare såsom Atomico, Creandum och La Famiglia, samt Kinneviks ledande aktieägare Cristina Stenbeck. Vay kommer att använda finansieringen för att lansera sin första kommersiella tjänst i Hamburg, Tyskland, under 2022, och för att tredubbla storleken på sitt team. Med ett starkt fokus på att utöka sitt ingenjörsteam och kapacitet kommer Vay att vidareutveckla sina fjärrkörningstjänster samt sin teknologi för autonom körning.

Natalie Tydeman, Senior Investment Director på Kinnevik, kommenterade: "Förarlösa transporter är potentiellt den största och mest positiva förändringen av mobilitet som kommer att ske under vår generations livstid. Thomas, Fabrizio, Bogdan och resten av Vay-teamet är pionjärer inom detta område, och kombinerar ett visionärt och pragmatiskt tillvägagångssätt med en mission att öka säkerheten och hållbarheten för människors transporter. Kinnevik är glada över att samarbeta med Vay och vi ser fram emot att vara med på åkturen.”

Thomas von der Ohe, medgrundare och vd på Vay, kommenterade: "Vi är mycket glada över att ha Kinnevik ombord som investerare när vi accelererar våra ansträngningar att bli ett globalt mobilitetsföretag. Vi har fått ett mycket positivt intryck av hela Kinneviks team under de månader vi har lärt känna varandra, och uppskattar särskilt deras autentiska engagemang för att bygga hållbara företag och investera långsiktigt.”