Kinnevik har emitterat 2.0 miljarder kronor i hållbarhetslänkade obligationer

16 Nov 2021, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har emitterat hållbarhetslänkade obligationer om 2.0 Mdkr på den nordiska obligationsmarknaden.

De hållbarhetslänkade obligationerna om 2.0 Mdkr är fördelade över två trancher, varav en om 1.5 Mdkr med fem års löptid och en om 0.5 Mdkr med sju års löptid. Båda trancherna har en rörlig ränta baserad på tre månaders STIBOR plus 0.70 procent för den kortare löptiden, och plus 0.90 procent för den längre. De hållbarhetslänkade obligationernas slutgiltiga inlösenpris beror på i vilken utsträckning Kinnevik uppnår de årliga mål för hållbarhetsprestanda (”SPTs”) som bolaget satt för sitt hållbarhetsarbete. Om Kinnevik inte uppnår en SPT ett visst år kommer inlösenpriset öka med 0.075 procent per SPT och år. För att eliminera ränterisken har Kinnevik ingått en ränteswap varigenom bolaget kommer betala en fast årlig ränta för det totala beloppet på båda löptiderna.

De hållbarhetslänkade obligationerna är emitterade under Kinneviks program för så kallade Medium Term Notes och samt det Hållbarhetslänkade Finansieringsramverk som publicerades i november 2021. Behållningen från obligationsemissionen kommer främst användas för att refinansiera obligationer som förfaller under 2022.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.