Kinnevik: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

22 Apr 2021, 08:00 am · Regulatory information

”Kinnevik startade 2021 med en genomgående stark position i vår portfölj och vi har fortsatt att bygga på den plattformen under det första kvartalet. Den planerade distributionen av våra aktier i Zalando gör det möjligt för Kinnevik att ta ett språngsteg i vår strategiska omvandling och ytterligare öka vårt fokus på vår yngre tillväxtportfölj.

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga strategiska händelser

 • Föreslog att distribuera Zalando till Kinneviks aktieägare
 • Deltog med 30 MUSD i en finansieringsrunda för Cityblock
 • Materiell värdehöjning i Cedar till följd av en finansieringsrunda om 200 MUSD
 • Materiell höjning i värderingen av VillageMD till följd av stark operationell utveckling och höjda multiplar
 • Investerade 70 MUSD i Vivino, den ledande vinappen och marknadsplatsen för vin på nätet
 • Substansvärdet påverkades negativt av lägre värderingar i våra bolag i utvecklingsmarknader och svagare aktieutveckling i Zalando
 • Kinnevik rankades som #1 i Sverige och #62 globalt i Equileaps Global Report on Gender Equality, och vi publicerade vår TCFD-rapport inklusive en scenarioanalys om klimatförändringar

Investeringsverksamhet

 • Under kvartalet uppgick totala investeringar till 1 006 Mkr varav:
  • 586 Mkr i Vivino
  • 255 Mkr i Cityblock
  • 66 Mkr i TravelPerk
 • Vidare frigjorde vi 196 Mkr från avyttringen av aktier i Alliance Data, som mottogs som en del av försäljningen av Bread under Q4 2020, vilket genererade en realiserad IRR på över 30 procent

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 117,8 Mdkr (424 kr per aktie), en ökning med 6,1 Mdkr eller 5% under kvartalet
 • Nettokassan uppgick till 3,9 Mdkr, motsvarande 3,4% av portföljvärdet vid kvartalets slut

Händelser efter kvartalet

 • I april tillkännagav Kinnevik sitt deltagande med 200 MNOK i en finansieringsrunda av Kolonial.no/Oda, och är därmed den största aktieägaren i bolaget som tagit in de nya parterna Softbank och Prosus i ägarlistan

Årsstämma

 • Ordförande Dame Amelia Fawcett och vice ordförande Henrik Poulsen har beslutat att inte ställa upp för omval till styrelsen efter att ha lett Kinneviks omvandling under de senaste åren, och Wilhelm Klingspor har valt att avgå efter mer än 20 år som styrelseledamot
 • James Anderson föreslagen som ny styrelseordförande och Harald Mix föreslagen som ny styrelseledamot

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/etz7bdh8

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422
SE: +46 856642651

Kod: 33385260#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen för att göra människors liv bättre och leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.