Kinnevik: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

20 Oct 2021, 08:00 am · Regulatory information

”Vi fortsätter att stärka och bygga ut vår tillväxtportfölj för att upprätthålla takten i vår strategiska transformation, och noterar ett stort intresse hos grundare och investerare att göra oss till sin partner. Detta är ett starkt bevis på vår förmåga att identifiera framtidens vinnare och vara en värdefull partner för dem på deras tillväxtresa för att forma morgondagens samhälle.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga strategiska händelser

 • Betterment tog in 160 MUSD i en finansieringsrunda för att accelerera sin rekordtillväxt under året inom både B2B och B2C. Detta resulterade i en signifikant ökning av värdet av vårt innehav i bolaget
 • Cityblock tog in ytterligare kapital för att utöka sin räckvidd och bekämpa ojämlikheter inom hälsa för sin snabbt växande medlemsbas, till en värdering dubbelt så hög som rundan i mars i år
 • Babylon bekräftade sin tillväxtprognos för 2021 och 2022, och säkerställde 200 MUSD i hållbarhetslänkad finansiering samtidigt som bolaget närmar sig sin SPAC-fusion
 • Vi stärkte vår tillväxtportfölj avsevärt genom fyra nya investeringar – Spring Health och Quit Genius inom specialiserad virtuell hälsovård, det ledande insurance enabler-bolaget Sure och den nordiska bankutmanaren Lunar
 • Tele2 och Deutsche Telekom avtalade om en försäljning av sitt holländska joint venture, och Tele2s styrelse avser att föreslå en extrautdelning som stärker vår finansiella position med mer än 2 Mdkr
 • Värdet på vår privata portfölj ökade med 4,5 Mdkr drivet av värdeförändringar i befintliga portföljbolag om netto 2,2 Mdkr och investeringar om 2,3 Mdkr

Investeringsverksamhet

 • Vi investerade 2 266 Mkr under kvartalet, bland annat i fyra nya bolag:
  • 861 Mkr i Spring Health
  • 506 Mkr i Lunar
  • 435 Mkr i Sure
  • 259 Mkr i Quit Genius

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 75,8 Mdkr (273 kr per aktie), en minskning med 0,3 Mdkr eller 0,4% under kvartalet och en ökning med 13,3 Mdkr eller 21,3% över de senaste 12 månaderna
 • Nettokassan uppgick till 1,8 Mdkr, motsvarande 2,4% av portföljvärdet vid kvartalets slut

Händelser efter kvartalet

 • I oktober meddelade vi vårt åtagande att sälja aktier för minst 340 MUSD i VillageMD till Walgreens Boots Alliance när de två företagen utökar sitt partnerskap
 • Kinnevik tilldelades Allbrightpriset som går till det bolag på Nasdaq Stockholm som uppvisar de starkaste resultaten i arbetet för jämställdhet

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/pubtg4fi

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422
SE: +46 856642651

Kod: 36768668#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.