Kinnevik: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

12 Jul 2021, 08:00 am · Regulatory information

”Med Zalandoutdelningen slutförd fortsätter vi vår transformation och stärker vårt strategiska fokus på yngre digitala innovatörer som förnyar morgondagen och skapar hållbar långsiktig avkastning.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga strategiska händelser

 • Vi delade ut vårt innehav i Zalando till våra aktieägare
 • Babylon kommer bli ett publikt bolag genom samgående med specialförvärvsbolaget Alkuri Global Acquisition Corp.
 • Pleo tog in 150 MUSD i nytt kapital i en finansieringsrunda som placerar bolaget bland Europas ledande fintechbolag
 • Vi ökade vår värdering av Budbee materiellt för att reflektera fortsatt stark operationell utveckling och värderingsnivåerna för andra bolag inom e-handelslogistik
 • Vi ledde en 12 MEUR finansieringsrunda i Superb, den första allt-i-ett-plattformen för guest experience management för restauranger
 • Vi investerade 23 MUSD i Parsley Health, en holistisk, virtual-first konsumentprenumerationstjänst som erbjuder personlig, läkardriven vård och stöd för kvinnor med kroniska sjukdomstillstånd
 • Vårt substansvärde påverkades av negativt av aktiekursutvecklingen i Teladoc
 • Vårt investeringsteam består nu till 38 procent av kvinnor
 • Kinnevik fick grönt ljus av Hagainitiativet, ett företagsnätverk för att minska näringslivets utsläpp

Investeringsverksamhet

 • Vi investerade total 734 Mkr under kvartalet, varav:
  • 227 Mkr i Pleo
  • 149 Mkr i Mathem
  • 191 Mkr i Parsley Health
  • 81 Mkr i Superb

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 76,2 Mdkr (274 kr per aktie), en ökning med 12,6 Mdkr eller 11% under kvartalet
 • Nettokassan uppgick till 4,3 Mdkr, inklusive 563 Mkr i utdelning från Tele2 som mottogs tidigt i juli, motsvarande 6% av portföljvärdet vid kvartalets slut

Händelser efter kvartalet

 • I juli investerade vi 49 MUSD i Lunar, den ledande bankutmanaren i Norden tillsammans med våra tidigare Zalando-partners Heartland


En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/r43dvxoq

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422
SE: +46 856642651

Kod: 95597845#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.