Kinneviks styrelse föreslår en extra utdelning om 1,9 miljarder kronor till aktieägarna

15 Jun 2020, 22:15 pm · Regulatory information

Med anledning av resultatet av den accelererade bookbuild av aktier i Zalando SE (”Zalando”), meddelade Kinnevik AB (”Kinnevik”) idag att dess styrelse har beslutat att föreslå en extra kontant utdelning om 7,00 kr per aktie, motsvarande totalt 1,9 Mdkr. Kinneviks styrelse avser att föreslå utdelningen till en extra bolagsstämma som kommer att hållas senast under augusti 2020.

I och med försäljningen av ett innehav om 4,4 procent i Zalando har Kinneviks balansräkning stärkts med cirka 6,8 Mdkr från transaktionen. Följaktligen har Kinneviks styrelse beslutat att föreslå en extra utdelning om 7,00 kr per aktie, motsvarande totalt 1,9 Mdkr, till en extra bolagsstämma.

Kinneviks VD, Georgi Ganev, kommenterade:

“I och med försäljningen av aktier i Zalando har vi kraftigt stärkt vår finansiella ställning, vilket möjliggör för oss att kapitalisera på kommande möjligheter bland de högpresterande bolagen i vår yngre tillväxtportfölj. Genom att föreslå en extra utdelning om 1,9 Mdkr säkerställer vi att vi bibehåller vår effektivitet och finansiella disciplin, och att vi hedrar vår förpliktelse till vår utdelningspolicy.”

Det fullständiga förslaget och villkoren för den extra utdelningen kommer att specificeras i den kommande kallelsen till en extra bolagsstämma som kommer att hållas senast under augusti 2020.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020 kl. 22.15 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.