Kinnevik investerar 150 Mkr i MatHems finansieringsrunda om totalt 500 Mkr, med deltagande från ledande pensionsbolaget AMF

14 feb 2020, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) meddelade idag att bolaget har åtagit sig att investera ytterligare 150 Mkr i en finansieringsrunda om cirka 500 Mkr i MatHem. I finansieringsrundan deltar även AMF med 280 Mkr, och blir därmed MatHems tredje största aktieägare med en ägarandel om cirka 10%, samt MatHems befintliga aktieägare Verdane och Clas Ohlson.

MatHem är den ledande oberoende matbutiken på nätet i Sverige och erbjuder ett brett sortiment av dagligvaror och närliggande konsumentprodukter för hemmet. Bolaget har under de senaste tio åren byggt ett starkt varumärke och når idag mer än hälften av Sveriges hushåll. Med investeringen om ytterligare 150 Mkr har Kinnevik totalt investerat 1,1 Mdkr i bolaget och har en ägarandel om 36%.

AMF är ett av de ledande pensionsbolagen i Sverige och förvaltar över 650 Mdkr för omkring fyra miljoner kunder. AMF är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen och även en av Kinneviks största aktieägare. Genom investeringen om 280 Mkr blir AMF MatHems tredje största aktieägare med en ägarandel om 10%.

2019 var ett transformativt år för MatHem där fokus låg på att stärka organisationen för att bygga en stabil grund för framtida tillväxt. Som en del i bolagets tillväxtambitioner, och för att möta kundernas ökade efterfrågan, kommer en del av det nya kapitalet att användas till att finansiera utvecklingen av MatHems nya miljöcertifierade lager i Larsboda i Stockholm. MatHems nya vd Johan Lagercrantz tillträdde sin tjänst i december. Han för med sig bred erfarenhet från ledningspositioner inom bemanningsbranschen och konsumentnära tjänster och en bevisad förmåga att leverera resultat. Därtill meddelar MatHem idag att två nya oberoende ledamöter tar plats i styrelsen, Lidia Oshlyansky och Nina Jönsson.

”MatHem fortsätter att driva transformationen inom dagligvaruhandeln och är en tydlig marknadsledare inom sin kärnverksamhet. Vi är glada att AMF har beslutat att investera i MatHem och vara del av den här resan. Finansieringsrundan innebär att bolaget är väl finansierat för framtiden och möjliggör för Johan och hans team att fokusera på att växa verksamheten och höja effektiviteten”, sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

”Vi delar Kinneviks övertygelse om MatHems möjlighet att vara en transformativ kraft i sin sektor och ser fram emot att vara en ledande investerare i bolaget tillsammans med Kinnevik. Vi är mycket imponerade av det starka teamet på MatHem och bolagets planer för framtiden”, sade Anders Oscarsson, Aktiechef på AMF.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.