Kinnevik har emitterat 1,5 miljarder kronor i obligationer

14 Feb 2020, 13:00 pm

Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) meddelade idag att bolaget har emitterat obligationer om 1,5 Mdkr på den nordiska obligationsmarknaden.

Obligationerna om 1,5 Mdkr har fem års löptid och är uppdelade i dubbla trancher, varav 250 Mkr till en fast årlig ränta om 1,058 procent, och 1.250 Mkr till en rörlig ränta baserad på tre månaders STIBOR plus 0.80 procent. För att eliminera ränterisken har Kinnevik ingått en ränteswap varigenom bolaget kommer betala en fast årlig ränta även på de 1.250 Mkr.

Obligationerna är emitterade under Kinneviks program för så kallade Medium Term Notes som etablerades i februari 2020 och behållningen från obligationsemissionen kommer främst användas för att refinansiera delar av obligationer som förfaller under 2020.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.