Kinnevik deltar i VillageMDs finansieringsrunda om 275 MUSD ledd av Walgreens Boots Alliance, Inc.

08 Jul 2020, 14:15 pm · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik), meddelade idag att bolaget har investerat ytterligare 25 MUSD i VillageMD, en ledande aktör inom primärvård i USA, som del av en finansieringsrunda på 275 MUSD ledd av Walgreens Boots Alliance, Inc (”WBA”), en av bolagets nuvarande aktieägare. Medräknat denna investering kommer WBA investera totalt 1 MdUSD under de kommande tre åren för att finansiera ett fördjupat samarbete med VillageMD. Med hänsyn till samarbetet och dess inverkan på VillageMDs framtidsutsikter, avser Kinnevik att värdera sin investering i VillageMD, exklusive den nya investeringen om 25 MUSD, till 2,4 Mdkr i den kommande kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2020. Det motsvarar en ökning om 1,4 Mdkr – eller 5,2 kr per Kinnevikaktie – jämfört med värderingen i Kinneviks senaste kvartalsrapport.

VillageMD kommer att öppna 500-700 Village Medical-vårdcentraler i anslutning till Walgreens butiker i över 30 marknader i USA under de kommande fem åren, med avsikt att bygga ytterligare flera hundra vårdcentraler och expandera till ytterligare 20 marknader i USA över tid. Vårdcentralerna kommer bemannas av över 3 600 primärvårdsanställda, vilka kommer att rekryteras av VillageMD. Samarbetet innebär att VillageMD kan dra nytta av WBAs starka varumärke och inflöde av kunder, får tillgång till en kostnadseffektiv kanal för att öppna i nya marknader, expandera sin riskbärande primärvårdsmodell och stärka sin ställning som den största oberoende primärvårdsaktören i USA.

“Vi investerade i VillageMD förra året därför att vi tror på styrkan i värdebaserad vård, VillageMDs unika vårderbjudande som bygger på innovativ teknik, samt bolagets drivna och entreprenöriella kultur. Det fördjupade samarbetet med WBA stärker vår investeringshypotes och möjliggör en verkligt innovativ och skalbar vårdmodell som kombinerar det bästa från VillageMDs vårderbjudande med WBAs apoteksverksamhet. Det här kommer inte bara att resultera i bättre vård och uppföljning för patienterna, utan det kommer även att minska vårdkostnaderna för både patienter och betalare”, sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

För att finansiera det fördjupade samarbetet kommer WBA investera totalt 1 MdUSD i form av aktiekapital och konvertibler, medräknat den initiala investeringen om 250 MUSD, i VillageMD över de kommande tre åren. Kinnevik kommer att äga 10 procent av VillageMD efter den första finansieringsrundan om 275 MUSD.

Kinnevik kommer att publicera sina resultat för det andra kvartalet 2020 den 13 juli. Med hänsyn till samarbetet och dess inverkan på VillageMDs framtidsutsikter avser Kinnevik att värdera sin investering i VillageMD, exklusive Kinneviks nya investering om 25 MUSD, till 2,4 Mdkr i den kommande kvartalsrapporten. Det motsvarar en ökning om 1,4 Mdkr – eller 5,2 kr per Kinnevikaktie – jämfört med värderingen i Kinneviks senaste kvartalsrapport.

Kinnevik ledde VillageMDs senaste finansieringsrunda under 2019 med en investering på 75 MUSD. Sedan dess har VillageMD stadigt ökat antalet primärvårdsgivare, tillskrivna patienter och hanterade vårdutgifter. VillageMD har fortsatt att investera i tillväxt, expandera till nya marknader, förbättra sitt operativsystem docOS, utökat sitt virtuella vårderbjudande och öppnat nya toppmoderna Village Medical-vårdcentraler i Houston, Texas.

Om VillageMD

VillageMD är genom sitt dotterbolag Village Medical en ledande primärvårdsaktör inom värdebaserad vård i USA. VillageMD samarbetar med primärvårdsläkare för att erbjuda de verktyg, tekniker, operativa förutsättningar, bemanningsstöd och nätverk som behövs för att kunna erbjuda högkvalitativ vård och uppnå bättre patienthälsa, samtidigt som man minskar vårdkostnaderna. Village Medical erbjuder primärvård för patienter på traditionella fristående vårdcentraler, Village Medical-vårdcentraler på Walgreens, i hemmet och virtuellt. VillageMD och VillageMedical har växt till att omfatta mer än 2 800 läkare i nio marknader som ansvarar för runt 600 000 patienter och hanterar 4 MdUSD i totala vårdutgifter i värdebaserade vårdkontrakt. För ytterligare information, se www.villageMD.com.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2020 kl. 14.15 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.