Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

17 Apr 2020, 08:00 am · Regulatory information

”Vi är imponerade av alla våra bolags förmåga och flexibilitet när det gäller att möta denna nya verklighet. Vi stöttar dem genom att se till att de vid sidan av kortsiktiga åtgärder för att sänka kostnader och säkerställa sina finansiella positioner, även behåller fokus på långsiktigt värdeskapande”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga händelser

 • Konsumenttjänster: Våra nordiska bolag inom nätbaserad dagligvaruhandel driver sina verksamheter på maxkapacitet efter en kraftig ökning i efterfrågan och rekordhög tillströmning av nya kunder. Bolagen inom modehandel på nätet har sett vikande försäljningstillväxt som resulterat i nedskrivningar av lager, men visat viss motståndskraft i jämförelse med fysiska butiker. Krisen har drabbat resebranschen hårt och våra bolag fokuserar på produktutveckling och att förvärva nya kunder
 • Finansiella tjänster: Extrem marknadsvolatilitet har haft en negativ inverkan på våra bolags utveckling på kort sikt, dock med en bibehållen och aktiv kundbas samt ett stabilt inflöde av insättningar
 • Hälsovårdstjänster: Våra digitala hälsobolag jobbar hårt för att tjäna sina kunder, alltmedan intresset för virtuell vård ökar när allt fler människor håller sig hemma
 • TMT: Tele2 har visat relativt stor motståndskraft genom att möjliggöra för människor att hålla kontakten i en tid av social distansering, och bolaget är väl positionerat för att fortsätta leverera sina viktiga tjänster

Investeringsverksamhet

 • Totala investeringar om 403 Mkr under kvartalet varav:
  • 150 Mkr i MatHems finansieringsrunda, vilket för vår ägarandel till 36%
  • 106 Mkr i Budbees finansieringsrunda, vilket för vår ägarandel till 30%
  • 74 Mkr i Town Hall Ventures andra fond

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 64,9 Mdkr (235 kr per aktie), ner 8,4 Mdkr eller 11% med delvis positiva valutakurser
 • Nettoskulden uppgick till 1,5 Mdkr, motsvarande en belåningsgrad om 2,2% av portföljvärdet
 • Kinnevik emitterade 1,5 Mdkr i obligationer i kvartalet

Organisation

 • Erika Söderberg Johnson tillträdde sin tjänst som finansdirektör den 6 april 2020
 • Anna Stenberg kommer tillträda sin tjänst som Chief People and Platform Officer i maj 2020

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/mx4cincq

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422

Kod: 73624137#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2020 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.