Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

15 Oct 2020, 08:00 am · Regulatory information

I en tid när Covid-19 fortsätter att ha en stor och allvarlig påverkan på ett växande antal människor och länder ser vi ett fortsatt starkt momentum i våra digitala bolag under det tredje kvartalet. Utöver en god operativ utveckling i många av våra bolag har globala aktiemarknader också i allt högre grad omfördelat kapital till teknikbolag, vilket resulterat i en betydande multipelexpansion som stöttat utvecklingen av vårt substansvärde

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga strategiska händelser

 • Zalando höjde sin prognos för helåret 2020 mot bakgrund av en exceptionellt stark och lönsam tillväxt i tredje kvartalet
 • Livongo och Teladoc meddelade sin avsikt att fusioneras, och därmed skapa en unik och heltäckande plattform för virtuell hälsovård
 • Investerade i Common, en marknadsplats för digital uthyrning och förvaltning av bostadsfastigheter i USA, och breddar därmed vår portfölj inom konsumenttjänster mot affärsmodeller som speglar bredare konsumenttrender
 • Genomförde vår första investering inom hälsovård i Norden genom en investering i Joint Academy, ett svenskt digitalt hälsovårdsbolag specialiserat på behandling av kronisk ledvärk
 • Våra digitala hälsovårds- och livsmedelsbolag har fortsatt stark efterfrågan och tillströmning av nya kunder, med indikationer på ett mer varaktigt skifte i konsumtionsmönster
 • Fortsatta negativa effekter av Covid-19 i våra bolag inom resesektorn och på utvecklingsmarknader

Investeringsverksamhet

 • Vi har fortsatt fokus på dynamisk omallokering av vårt kapital för att säkerställa att vår portfölj förnyas och förblir balanserad. Under kvartalet uppgick de totala investeringarna till 732 Mkr varav:
  • SEK 232m i VillageMD som en del av finansieringsrundan som leddes av Walgreens Boots Alliance
  • SEK 184m i Common
  • SEK 131m i Joint Academy
  • SEK 114m i Omio, i samband med att bolaget emitterade ett konvertibellån
 • Den extra utdelningen på 1,9 Mdkr från försäljningen i Zalando betalades ut till aktieägarna under kvartalet
 • Vi sålde vårt innehav om 12% i Home24 vilket genererade en nettoförsäljningsintäkt på 21 MEUR, och slutförde försäljningen av Qliro Group genom att byta det kvarvarande innehavet mot aktier i MatHem

Finansiell position

 • Substansvärdet uppgick till 107,9 Mdkr (388 kr per aktie), en ökning med 20,3 Mdkr eller 23% under kvartalet, inklusive betald utdelning om 1,9 Mdkr
 • Nettokassan uppgick till 3,0 Mdkr, motsvarande 2,9% av portföljvärdet vid kvartalets slut. Justerat för utdelningar från Tele2 under början av oktober uppgick vår nettokassa till 4,2 Mdkr

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/xpb3qrkn

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422

Kod: 64229483#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.