Cecilia Qvist föreslås till Kinneviks styrelse

07 Apr 2020, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) meddelande idag att valberedningen föreslår att Cecila Qvist väljs till ny styrelseledamot av årsstämman i maj 2020. Valberedningen förslår vidare omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, och omval av Dame Amelia Fawcett som styrelsens ordförande.

Cecilia Qvist är Global Head of Markets på Spotify, världens största och mest engagerande ljudplattform med över 100 miljoner premiumanvändare, där hon ansvarar för bolagets globala tillväxtstrategi på såväl befintliga som nya marknader. Innan Cecilia började på Spotify år 2017 hade hon seniora befattningar på Ericsson och Swedbank, och hon är för närvarande även styrelseledamot i Catena Media, ett online ”lead generation”-bolag noterat på Nasdaq Stockholm, men där hon inför årsstämman 2020 har avböjt omval.

Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade:

”Valberedningen är nöjd med att Cecilia accepterat att tillträda Kinneviks styrelse. Cecilia kommer tillföra styrelsen viktiga insikter i hur digitala plattformar engagerar konsumenter på en global skala, och i hur verksamheter kan växa utanför sina befintliga marknader genom att erbjuda innovativa tjänster som driver och tillgodoser förändrande konsumentbeteenden. Från sina övriga nuvarande och tidigare uppdrag kommer Cecilia även ta med sig värdefulla perspektiv på business development inom reglerade sektorer såsom finansiella tjänster, teknologi och telekom, samt erfarenhet från styrelsearbete i noterade bolag. Valberedningen är imponerad av Cecilias entusiasm inför att stötta Kinnevik i dess investeringsambitioner.”

Cristina Stenbeck fortsatte:

”Valberedningen fortsätter arbetet med att utveckla styrelsens sammansättning för att leda och överse ledningsgruppen medan de verkställer den strategi som presenterades på förra årets kapitalmarknadsdag. Valberedningen ser fram emot att föreslå ytterligare förändringar i styrelsen, däribland en uttökning av dess expertis och erfarenhet från internationella venture- och tillväxtinvesteringar.”

Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till Kinneviks årsstämma som hålls den 11 maj 2020. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere
S.à r.l. och CMS Sapere Aude Trust, Hugo Stenbeck utsedd av AMS Sapere Aude Trust (innan dess ägande i Kinnevik flyttades till Alces Maximus LLC), James Anderson utsedd av Baillie Gifford, Ramsay Brufer utsedd av Alecta, och Marie Klingspor.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.