Kinnevik:Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

19 Jul 2019, 08:00 am · Regulatory information

Det har varit ett händelserikt andra kvartal, under vilket vi har fortsatt arbetet med att vikta om vår portfölj till en större andel tillväxtbolag. Detta har gjorts bland annat genom att stötta högpresterande bolag i vår privata portfölj, utvärdera vårt ägande i Millicom, samt genom att stötta börsnoteringen av Global Fashion Group.

Georgi Ganev, Kinneviks vd

VIKTIGA HÄNDELSER I PORTFÖLJEN

  • Global Fashion Group började handlas på Frankfurtbörsen 2 juli. I samband med börsintroduktionen genomförde bolaget en nyemission om cirka 200 MEUR varav 60 MEUR från Kinnevik, i syfte att driva fortsatt tillväxt
  • Livongo har meddelat att man avser börsnoteras med ett tilltänkt prisintervall som motsvarar en värdering på fullt utspädd basis om 2,1-2,4 MdUSD före emission av nya aktier i samband med börsnoteringen. Kinnevik har kommit överens om att köpa aktier från en av Livongos investerare till det slutliga priset i noteringen, och vi har även meddelat vårt intresse av att köpa ytterligare nyemitterade aktier i samband med noteringen

INVESTERINGSAKTIVITET

  • Totala investeringar om 1.367 Mkr under kvartalet varav 632 Mkr i GFG, 336 Mkr i Kolonial, 156 Mkr i Monese, 85 Mkr i Pleo och 157 Mkr i andra befintliga innehav
  • Under kvartalet meddelade Kinnevik vår intention att avyttra och dela ut innehavet i Millicom. Medan en transaktion i två steg inte kunde genomföras på villkor som var tillräckligt attraktiva, så är vi fortsatt fast övertygade om att stärka vår finansiella ställning och att utveckla portföljen mot en högre andel tillväxtfokuserade bolag. Följaktligen fortsätter vi att utvärdera alternativ i relation till vårt ägande i Millicom

FINANSIELL STÄLLNING

  • Substansvärdet uppgick till 89,0 Mdkr (323 kr per aktie), en ökning med 4,7 Mdkr eller 6% under kvartalet, framförallt drivet av en positiv aktiekursutveckling i Zalando och Tele2 samt positiva värdeförändringar på Livongo och Babylon, vilket till viss del motverkades av negativ värdeutveckling i Global Fashion Group
  • Nettoskulden ökade under kvartalet med 1,7 Mdkr till 5,7 Mdkr, motsvarande en belåningsgrad om 6,0% av portföljvärdet

En telefonkonferens kommer att hållas idag den 19 juli 2019 kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/m6/p/wyhqdzwo

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333000804
SE: +46 856642651
US: +1 6319131422

Kod: 73808843#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga