Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

26 apr 2019, 08:00 am · Regulatory information

”I linje med vår strategi att accelerera vår privata portfölj och satsa på våra bolag där vi ser en tydlig potential investerade vi 0,9 Mdkr i MatHem och gjorde tilläggsinvesteringar i två av de nordiska bolagen som tillkom till vår portfölj under det förra året - Budbee och Kolonial”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

VIKTIGA HÄNDELSER I PORTFÖLJEN

  • Zalando kommunicerade sin vision att bli ”the starting point for fashion” på deras kapitalmarknadsdag i februari, vilket positionerade bolagets plattformsstrategi under vilken Zalando ska växa genom att erbjuda överlägsna logistik- och marknadsföringstjänster till sina partners
  • Millicom genomförde noteringen av bolagets aktier på Nasdaq-börsen i New York, och senare i kvartalet offentliggjordes förvärvet av Telefonicas verksamheter i Panama, Costa Rica och Nicaragua, vilket stärker Millicoms redan starka position i regionen och accelererar bolagets FMC-strategi

INVESTERINGSAKTIVITET

  • Totala investeringar om 1.048 Mkr under kvartalet varav
    • 889 Mkr i MatHem, Sveriges ledande oberoende matbutik på nätet
    • 46 Mkr i Budbee och 112 Mkr i andra befintliga bolag
  • I april har Kinnevik förbundit sig att investera ytterligare 300 MNOK i Kolonial, varav 150 MNOK i form av ett konvertibellån till bolaget och resterande i form av köp av befintliga aktier från tidiga investerare

FINANSIELL STÄLLNING

  • Substansvärdet uppgick till 84,3 Mdkr (306 kr per aktie), en ökning med 13,8 Mdkr eller 20% under kvartalet, framförallt drivet av en positiv aktiekursutveckling i Zalando samt en stark utveckling i Tele2
  • Nettoskulden ökade under kvartalet med 1,1 Mdkr till 4,0 Mdkr, främst till följd av investeringen i MatHem, motsvarande en belåningsgrad om 4,5% av portföljvärdet

En telefonkonferens kommer att hållas idag den 26 april 2019 kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/m6/p/twx4xfi7

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333000804
SE: +46 856642651
US: +1 6319131422

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga