Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

24 Oct 2019, 08:00 am · Regulatory information

”Under det tredje kvartalet tog Kinnevik viktiga steg i linje med vår strategiska riktning och vi gjorde betydande investeringar i vår hälsovårdsportfölj. Jag ser fram emot Kinneviks nästa kapitel och är övertygad om att vi har rätt portfölj, team och pipeline för att verkställa vår strategi”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

VIKTIGA STRATEGISKA HÄNDELSER

 • Genomförde en försäljning motsvarande 5% av aktiekapitalet i Zalando, vilket gav en bruttoersättning på 5,9 Mdkr
 • Föreslog en utdelning av hela Kinneviks innehav i Millicom till aktieägarna
 • Beslutade att ändra vår utdelningspolicy och att upphöra att betala ut ordinarie kontantutdelningar för att istället betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten i form av extra utdelningar

INVESTERINGSAKTIVITET

 • Totala investeringar om 2.108 Mkr under kvartalet varav
  • 825 Mkr i samband med Livongos börsnotering, vilket ökar vår ägarandel till 14%
  • 726 Mkr för en ägarandel om 10% i VillageMD, en ledande aktör inom primärvård baserad i USA
  • 296 Mkr i Babylons finansieringsrunda, vilket ger oss en ägarandel om 16% efter utspädning

FINANSIELL STÄLLNING

 • Substansvärdet uppgick till 92,0 Mdkr (334 kr per aktie), en ökning med 3,0 Mdkr eller 3% under kvartalet, framförallt drivet av en positiv aktiekursutveckling i Zalando och Tele2, vilket till viss del motverkades av en negativ aktiekursutveckling i GFG och Millicom
 • Nettoskulden minskade under kvartalet med 4,9 Mdkr till 0,8 Mdkr, främst som ett resultat av aktieförsäljningen i Zalando och extrautdelningen från Tele2. Belåningsgraden uppgick till 0,9% av portföljvärdet vid utgången av kvartalet

ORGANISATION

 • Kinnevik har utnämnt Erika Söderberg Johnson till finansdirektör och hon tillträder sin tjänst senast den 6 april 2020


En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/9svoa9sx

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422

Kod: 77215761#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

 

Bilaga