Kinnevik antar ett ramverk för mångfald och inkludering för att driva förändring

06 May 2019, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har antagit ett ramverk för mångfald och inkludering för att driva förändring inom Kinnevik och vår portfölj, inte endast från ett jämställdhetsperspektiv, men främst från ett affärs- och resultatperspektiv.

Kinneviks styrelse och ledning beslutna om att åstadkomma förändring inom Kinnevik och vår portfölj. Kinnevik anser att mångfald och inkludering innebär tydliga affärsmässiga fördelar genom att främja effektivitet, innovation och ekonomisk utveckling, stärka bra beslutsfattande och attrahera topptalanger. Kinneviks styrelse och ledning har kommit överens om fyra övergripande mål som sammanfattar Kinneviks ambitioner och utgör grunden för Kinneviks ramverk för mångfald och inkludering:

  • 40/60 sammansättning - Kinnevik ska vid utgången av 2022 ha en 40/60 sammansättning (minst 40% av det underrepresenterade könet) i ledningsgruppen samt inom investerings- och finansteamet
  • 10% kvinnligt kapital - från och med 2019 och framåt ska minst 10% av den årliga investeringsbudgeten reserveras för investeringar i företag grundade eller ledda av kvinnor. Om de 10% inte investeras kommer de att rulla över och öka nästa års allokering till 20%
  • Inga uppföljningsinvesteringar - Kinnevik kommer bara överväga att göra uppföljningsinvesteringar i företag som Kinnevik anser ha gjort framsteg i relation till mångfald och inkludering
  • Ledarskap - alla Kinneviks chefer kommer att mätas på mångfald och inkludering, och resultaten kommer att kopplas till deras ersättning

Dame Amelia Fawcett, styrelsens ordförande kommenterade:

“Kinnevik vill ligga i framkant med att främja mångfald och inkludering och genom att anta ett tydligt ramverk har vi satt upp mål för hur det ska ske. Styrelsen fortsätter att fokusera på genomförandet av ramverket och jag ser fram emot att rapportera på våra framsteg till våra intressenter.”

Georgi Ganev, VD, fortsatte:

"Med ett ökat engagemang för mångfald och inkludering kommer Kinnevik bygga starkare och bättre företag. Jag är övertygad om att tydliga ambitioner och mätbara prestationsindikatorer kommer att öka vårt fokus på mångfald och inkludering ännu mer och skapa aktieägarvärde. "

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga