Kinnevik: Extra bolagsstämma 2018

16 Jul 2018, 16:00 pm · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har idag hållit en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av samtliga Kinneviks aktier i Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") till Kinneviks aktieägare.

Extra bolagsstämman beslutade att dela ut samtliga Kinneviks aktier i MTG till Kinneviks aktieägare i förhållande till det antal aktier de äger i Kinnevik på avstämningsdagen (oberoende av aktieslag) samt bemyndigade styrelsen att fatta beslut om avstämningsdag för utdelningen.

Utdelningen av Kinneviks aktier i MTG kommer att genomföras efter omstämpling av Kinneviks MTG A-aktier till MTG B-aktier vilket beräknas ske i början av augusti 2018. Kinnevik beräknar att bolaget kommer att offentliggöra styrelsens beslut om avstämningsdag genom ett pressmeddelande som kommer att offentliggöras under vecka 31 (30 juli-3 augusti).

För ytterligare information om utdelningen av Kinneviks aktier i MTG till Kinneviks aktieägare, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com, under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning") där det bland annat finns en informations­broschyr om utdelningen av Kinneviks aktier i MTG.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 50
Mobil +46 (0)70 762 00 50

 

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire