Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

26 apr 2018, 08:01 am

"Vi har tydliga prioriteringar för 2018. Med aktivt ägarskap som en hörnsten i vår strategi kommer vi fortsätta driva värde i våra TMT-tillgångar, identifiera de bolag vi vill accelerera i den privata portföljen samt öka insatserna för att identifiera nya investeringar i våra fokusmarknader, inklusive Norden. Efter tre månader som vd för Kinnevik tycker jag att vi redan gjort stora framsteg inom ett antal områden."

Georgi Ganev, Kinneviks vd

VIKTIGA HÄNDELSER I PORTFÖLJEN

  • Den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem som meddelades den 10 januari fortskrider enligt plan och en uppdaterad utdelnings- och skuldsättningspolicy presenterades i april
  • Den 23 mars meddelade MTG sin avsikt att dela upp bolaget i Modern Times Group och Nordic Entertainment Group, vilket skapar två bolag med tydliga affärsprofiler och möjlighet att fokusera på sina respektive verksamheter
  • Den 11 april meddelade Kinnevik en investering om 41 MUSD i Livongo, vilket ökar ägarandelen till 8%
  • I april ingick Kinnevik en överenskommelse om att investera 80 Mkr för en ägarandel om 20% i den svenska budtjänsten Budbee

FINANSIELL STÄLLNING

  • Substansvärdet uppgick till 93,3 Mdkr (339 kr per aktie), en ökning med 2,7 Mdkr eller 3% under kvartalet drivet av en uppgång om 1,6 Mdkr för Zalando och en uppgång om 0,7 Mdkr för Millicom
  • Oförändrad nettoskuld om 1,1 Mdkr vid slutet av kvartalet

ORGANISATION

  • Georgi Ganev tillträdde som Kinneviks verkställande direktör den 1 januari
  • Andreas Bernström började på Kinnevik som Investment Director den 5 mars
  • Lars-Åke Norling kommer börja på Kinnevik som Investment Director och sektoransvarig för TMT, med start 1 september
  • Christoph Barchewitz lämnade Kinnevik för att bli en av två verkställande direktörer på portföljbolaget Global Fashion Group

En telefonkonferens kommer att hållas idag den 26 april 2018 kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/m6/p/xcyh9wzf

Telefonnummer:
UK: +44 20 3364 5374
SE: +46 8 505 564 74
US: +1 855 753 2230

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Rapport

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

Bilagor