Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

25 Oct 2018, 08:00 am · Regulatory information

"Våra telekombolag genomför transformatoriska förvärv och aktiviteten har varit hög i takt med att vi fortsätter att exekvera på vår strategi att accelerera den privata portföljen"

Georgi Ganev, Kinneviks vd

VIKTIGA HÄNDELSER I PORTFÖLJEN

 • Den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem godkändes av extra bolagsstämmor den 21 september. Sedan dess har även EU-kommissionen gett sitt godkännande, vilket innebär att affären nu kan slutföras
 • Den 7 oktober tillkännagav Millicom förvärvet av Cable Onda, Panamas ledande leverantör av telekomtjänster. Förvärvet kompletterar Millicoms närvaro i regionen och binder samman de centralamerikanska verksamheterna med de i Colombia
 • Westwing, den europeiska e-handelsaktören inom möbler och heminredning, noterades på Frankfurtbörsen den 9 oktober, vilket medförde en värdeökning av Kinneviks andel om 243 Mkr under kvartalet

INVESTERINGSAKTIVITET

 • Investeringar om totalt 1.529 Mkr under det tredje kvartalet i sex nya bolag, däribland:
  • 443 Mkr i GoEuro, en onlinebaserad resebyrå som aggregerar alla de huvudsakliga transportsätten i Europa
  • 328 Mkr i Kolonial.no, Norges ledande och enda fristående e-handlare inom mat
  • 307 Mkr i Bread, ett bolag som tillhandahåller betalningslösningar för e-handelsaktörer
 • Avyttringar om totalt 312 Mkr under det tredje kvartalet varav 273 Mkr hänförbart till Linio

FINANSIELL STÄLLNING

 • Substansvärdet uppgick till 78,8 Mdkr (286 kr per aktie), en minskning med 17,6 Mdkr eller 18% under kvartalet, drivet främst av Zalando, samt Kinneviks utdelning av sina aktier i MTG vilket innebar en värdeöverföring om 4.2 Mdkr eller 15 kronor per Kinnevik-aktie till aktieägarna
 • Nettoskulden ökade under kvartalet, drivet av nya investeringar, med 1,2 Mdkr till 4,1 Mdkr vilket motsvarar en belåningsgrad om 5% av portföljvärdet

En telefonkonferens kommer att hållas idag den 25 oktober 2018 kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/m6/p/7jm52wxs

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 203 364 5374
SE: +46 8 505 564 74
US: +1 855 753 2230

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Rapport

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

Bilagor