Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

20 Jul 2018, 07:00 am · Regulatory information

"Aktiviteten har varit fortsatt hög medomvälvande förändringar i våra noterade innehav samt nya investeringar i tre spännande onoterade bolag inom våra fokusområden."

Georgi Ganev, Kinneviks vd

VIKTIGA HÄNDELSER I PORTFÖLJEN

 • En extra bolagsstämma i Kinnevik den 16 juli beslutade om att dela ut Kinneviks aktier i MTG till aktieägarna i syfte att underlätta EU:s godkännande av den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem
 • Qliro tillkännagav en ny strategisk inriktning, där Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly kommer att agera som tre självständiga bolag i syfte att synliggöra och öka aktieägarvärdet
 • Home24, den europeiska e-handelsaktören inom möbler och heminredning, noterades framgångsrikt på Frankfurtbörsen vilket medförde en värdeökning av Kinneviks andel om 666 Mkr under kvartalet

INVESTERINGSAKTIVITET

 • Investeringar om totalt 789 Mkr under det andra kvartalet, varav 345 Mkr i Livongo och 288 Mkr i tre nya bolag
  • 80 Mkr för en ägarandel om 20% i det svenska last-mile logistikbolaget Budbee
  • 67 Mkr för en ägarandel om 13% i Pleo, ett danskt bolag som tillhandahåller smarta betalkort för företag
  • 141 Mkr för en ägarandel om 8% i det amerikanska vårdtjänstebolaget Cedar

FINANSIELL STÄLLNING

 • Substansvärdet uppgick till 96,4 Mdkr (350 kr per aktie), en ökning med 3,1 Mdkr eller 3% under kvartalet drivet främst av Zalando och Tele2
 • Nettoskulden ökade under kvartalet med 1,8 Mdkr till 2,9 Mdkr drivet av betald utdelning samt nya investeringar, vilket motsvarar en belåningsgrad om 3% av portföljvärdet

En telefonkonferens kommer att hållas idag den 20 juli 2018 kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/m6/p/wcvyzy7n

Telefonnummer:
UK: +44 203 364 5374
SE: +46 8 505 564 74
US: +1 855 753 2230

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire