Kinnevik förvärvar 18,5% av Com Hem

27 Apr 2017, 07:55 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har avtalat om ett förvärv av 33,9 miljoner aktier, motsvarande en andel om cirka 18,5%, i Com Hem Holding AB (publ) ("Com Hem") från NorCell S.à r.l., det indirekta holdingbolaget för fonder med BC Partners LLP som rådgivare, för ett kontant vederlag om 110 kr per aktie, totalt 3,7 Mdkr.

Com Hem levererar bredband, TV, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Med ett kraftfullt och framtidssäkrat nät som når hälften av Sveriges hushåll är Com Hem en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hems aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet COMH.

Kinneviks tillförordnade VD, Joakim Andersson, kommenterade:

"Com Hem har en stark position på den svenska bredbands- och TV-marknaden, och erbjuder attraktiv tillväxt och kassaflöde. Förvärvet möjliggör för Kinnevik att ta en ledande position i en tillgång som kompletterar våra nuvarande kommunikations- och mediabolag."

Transaktionen förväntas stänga den 4 maj. Förvärvet finansieras med tillgängliga medel samt av Kinneviks nuvarande kreditfaciliteter och obligationsprogram.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 07.55 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire