Kinnevik emitterar nytt obligationslån om 1,45 miljarder kronor och utökar obligationslånet som förfaller 2022 med 400 miljoner kronor

17 May 2017, 17:00 pm

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har emitterat ett nytt obligationslån om 1,45 Mdkr på den svenska obligationsmarknaden, samt utökat sitt obligationslån som förfaller den 15 mars 2022 med 400 Mkr.

Obligationslånet om 1,45 Mdkr har tre års löptid och är uppdelad i dubbla trancher, varav 500 Mkr till en fast årlig ränta om 0,635 procent, och 950 Mkr till en rörlig ränta baserad på tre månaders STIBOR plus 0,75 procent. För att eliminera ränterisken har Kinnevik ingått en ränteswap varigenom bolaget kommer betala en fast årlig ränta även på de 950 Mkr.

Utökningen om 400 Mkr av obligationslånet som förfaller den 15 mars 2022 emitteras till 100,5 procent av det nominella värdet, vilket indikerar en ränta om tre månaders STIBOR plus 1,0 procent. Likt det rörliga treåriga obligationslånet har Kinnevik ingått en ränteswap varigenom bolaget kommer betala en fast årlig ränta på de 400 Mkr. Efter utökningen uppgår obligationslånet som förfaller den 15 mars 2022 till 1,4 Mdkr.

Obligationerna har emitterats under Kinneviks program för s.k. medium term notes ("MTN") som etablerades i februari 2017 med en låneram om 4 Mdkr, varav 2,85 Mdkr nu har utnyttjats.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire