Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

27 Apr 2017, 08:00 am

Utveckling i de operativa bolagen

 • Zalando hade en preliminär omsättningstillväxt i första kvartalet på 22-24% och en preliminär EBIT-marginal på 1-3%
 • Millicoms organiska tjänsteintäkter minskade med 2% i det första kvartalet och EBITDA-marginalen uppgick till 37%
 • Tele2s omsättning i det första kvartalet ökade med 22% och EBITDA-marginalen uppgick till 22%
 • GFG hade en omsättningstillväxt för helåret 2016 om 26% och en EBITDA-marginal på -13%
 • MTG rapporterade en organisk försäljningstillväxt i första kvartalet om 8% och en EBIT-marginal på 4%

Investeringsaktivitet

 • Investeringar om totalt 195 Mkr under det första kvartalet, varav
  • 112 Mkr (12,5 MUSD) för en ägarandel om 3,5% i digitala vårdbolaget Livongo
  • 74 Mkr (6,7 MGBP) i Babylon
 • Totala försäljningar om 2,1 Mdkr, varav
  • 2,0 Mdkr (207 MEUR) avser försäljningen av halva Kinneviks tidigare innehav i Rocket Internet
  • 50 Mkr avser försäljningen av Metro Sverige
 • Den 27 april meddelade Kinnevik att man har avtalat om att förvärva 18,5% av Com Hem för ett kontant vederlag om 3,7 Mdkr

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 79,5 Mdkr (289 kr per aktie), en ökning under kvartalet med 10% eller 7,1 Mdkr drivet av en uppgång om 7,3 Mdkr eller 12% i värdet av de noterade portföljbolagen, varav Millicom 4,1 Mdkr och Tele2 1,9 Mdkr
 • Nettokassa om 0,4 Mdkr i slutet av kvartalet
 • Obligationsemission om 1,0 Mdkr under det nyetablerade MTN-Programmet med en ram om totalt 4,0 Mdkr


Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire