Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

26 Oct 2017, 08:00 am

UTVECKLING I DE OPERATIVA BOLAGEN

 • Zalando hade fortsatt god tillväxt och meddelade lanseringen av en skönhetskategori under våren 2018
  Preliminär omsättningstillväxt på 27,5-29,5% och en EBIT-marginal på mellan -0,5 och 0,5%
 • GFG rapporterade stark försäljningstillväxt och halverade förluster på vägen mot att uppnå lönsamhet
  Omsättningstillväxt på 16% och en EBITDA-marginal på -4%
 • Millicom hade återigen positiv omsättningstillväxt drivet av snabbare utrullning av höghastighetsnätverken
  Organiska tjänsteintäkter ökade med 1,7% och EBITDA-marginalen uppgick till 37%
 • Tele2 hade starkt momentum drivet av hög efterfrågan på sina nya mobilerbjudanden
  Omsättningen ökade med 1% på jämförbar basis och EBITDA-marginalen uppgick till 25%
 • Com Hem avser föreslå en 50% ökning av kontantutdelningen till följd av en stark tillväxttrend
  Organisk omsättningstillväxt på 4% och en organisk underliggande EBITDA-marginal på 50%
 • MTG rapporterade stark tillväxt drivet av alla fyra segmenten, samt fortsatta digitala investeringar
  Organisk omsättningstillväxt på 7% och en EBIT-marginal på 6%

INVESTERINGSAKTIVITET

 • Investeringar om totalt 569 Mkrvarav 527 Mkr (65 MUSD) i Betterment vilket ökade Kinneviks ägarandel till 16%
 • Totala försäljningar om 104 Mkr som i sin helhet avser Glossybox
 • Utdelning om 350 Mkrfrån Black Earth Farming efter bolagets inkråmsförsäljning

FINANSIELL STÄLLNING

 • Substansvärdet uppgick till 85,7 Mdkr(311 kr per aktie), en ökning med 3,8 Mdkr eller 5% under kvartalet drivet av en uppgång om 1,8 Mdkr för Zalando och en uppgång om 1,5 Mdkr för Millicom
 • Nettoskuld om 0,9 Mdkrvid slutet av kvartalet

En telefonkonferens kommer att hållas idag den 26 oktober 2017 kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till audiocast: http://edge.media-server.com/m/p/8zczrdqs

Telefonnummer:
UK: +44 20 3364 5374
SE: +46 8 505 564 74
US: +1 855 753 2230

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Delårsrapport

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire