Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

21 Jul 2017, 08:00 am

Utveckling i de operativa bolagen

 • Zalandos preliminära siffror för andra kvartalet visade en omsättningstillväxt på 19-21% och en EBIT-marginal på 7,3-7,8%
 • GFG hade en omsättningstillväxt under första kvartalet på 18% och en EBITDA-marginal på -13%
 • Millicoms organiska tjänsteintäkter minskade med 1,3% i det andra kvartalet och EBITDA-marginalen uppgick till 35%
 • Tele2s omsättning i det andra kvartalet ökade med 3% på jämförbar basis och EBITDA-marginalen uppgick till 20%
 • Com Hem hade organisk omsättningstillväxt på 5% i andra kvartalet och organisk underliggande EBITDA-marginal på 48%
 • MTG rapporterade en organisk försäljningstillväxt i andra kvartalet om 5% och en EBIT-marginal på 9%

Investeringsaktivitet

 • Investeringar om totalt 3,9 Mdkr under det andra kvartalet, varav 3,7 Mdkr för en ägarandel om 18,5% i Com Hem
 • Totala försäljningar om 3,1 Mdkr, varav:
  • 2,1 Mdkr (217 MEUR) avsåg försäljningen av Kinneviks resterande innehav i Rocket Internet
  • 1,0 Mdkr (115 MUSD) avsåg försäljningen av Kinneviks resterande innehav i Lazada
 • Den 21 juli meddelade Kinnevik en investering om 65 MUSD i Betterment, vilket ökar ägarandelen till 16%

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 81,9 Mdkr (298 kr per aktie), en ökning med 2,4 Mdkr eller 3% under kvartalet drivet av en uppgång om 1,9 Mdkr för Zalando och en uppgång om 1,2 Mdkr för Tele2 inklusive erhållen utdelning. Inklusive återlagd utbetald utdelning om 2,2 Mdkr var värdeökningen 6% under kvartalet
 • Nettoskuld om 0,8 Mdkr i slutet av kvartalet
 • Emission av nytt obligationslån om 1,45 Mdkr och utökning av obligationslånet som förfaller 2022 med 400 Mkr

Organisation

 • Georgi Ganev utsedd till verkställande direktör från och med 1 januari 2018

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire