Minskat antal aktier och röster i Kinnevik

30 Jun 2016, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 juni 2016 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 277.768.190, uppdelat i 42.369.312 A-aktier med tio röster vardera och 235.398.878 B-aktier med en röst vardera, varav 2.652.455 innehas av Kinnevik. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 659.091.998.

Den 23 maj 2016 beslutade årsstämman i Kinnevik om ett aktieinlösen­program. Aktieinlösen­programmet innefattade en aktiesplit varigenom varje befintlig aktie i bolaget delades i två nya aktier, varav en s.k. inlösenaktie. Som ett resultat av aktiespliten ökade antalet aktier i Kinnevik tillfälligt med 277.768.190 aktier till sammanlagt 555.536.380 aktier. Detta kommunicerades i ett pressmeddelande den 31 maj 2016.

De 277.768.190 inlösenaktierna löstes under juni in av Kinnevik som en del av aktieinlösen­programmet. Antalet aktier i Kinnevik uppgår nu till 277.768.190, samma antal som före aktiespliten.

Årsstämman beslutade vidare (i) att minska aktiekapitalet genom indragning av 2.301.552 B-aktier som återköptes inom ramen för Kinneviks återköpsprogram som genomfördes mellan 15 februari 2016 och 23 mars 2016, (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Kinneviks aktiebaserade incitamentsprogram 2016, och (iii) att erbjuda ägare av A-aktier att omstämpla sina A-aktier till B-aktier. Dessa beslut har inte verkställts ännu.

Informationen är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#2023492