Kinnevik säljer 3,8% av aktierna i Lazada för 57 MUSD

12 Apr 2016, 08:00 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har, som en del i en större transaktion, ingått avtal om att sälja 3,8% av aktierna i LazadaGroup S.A. ("Lazada")till AlibabaGroup Holding Limited ("Alibaba") för en bruttoköpeskilling om 57 MUSD.

Lazada grundades 2012 och är en heltäckande e-handelsplattform för lokala och internationella säljare och varumärken, tillgänglig för konsumenter i sex marknader i Sydostasien: Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.

Lazada och Alibaba har ingått i en transaktion där Alibaba investerar 500 MUSD i Lazada. Alibaba kommer att ha en kontrollerande andel i Lazada efter transaktionen. Transaktionen värderar Lazada till 1,5 miljarder dollar.

Som en del i transaktionen kommer Kinnevik att sälja en andel om, efter full utspädning, 3,8% i Lazada för 57 MUSD. Transaktionen motsvarar en värdeökning om 537 Mkr jämfört med Kinneviks verkliga värde per den 31 december 2015 och en nettovinst om 555 Mkr jämfört med Kinneviks totala investering om 502 Mkr, båda per den 11 april 2016. Kinneviks kvarvarande andel efter transaktionen, medräknat Alibabas investering i nyemitterade aktier, är 3,6% efter full utspädning.

Aktieägare, inklusive Kinnevik, har även ingått avtal med Alibaba som ger köparen rätt att förvärva, och aktieägarna rätt att kollektivt sälja, sina resterande andelar till marknadsvärde under en period om 12 till 18 månader efter att transaktionen slutförts.

Lorenzo Grabau, VD för Kinnevik och ordförande i Lazada, kommenterade: "Transaktionen är ett erkännande av den starka position som Lazada har byggt upp under de senaste fyra åren. Att Alibaba kommer in som en stor aktieägare kommer att ytterligare stärka bolagets möjlighet att genomföra sina tillväxtplaner. Vi är glada att kunna välkomna Alibaba som en partner, vilket är i linje med vårt strategiska mål att bygga starka digitala konsumentbolag tillsammans med de bästa partners."

Maximilian Bittner, VD för Lazada, tillade: "Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Alibaba och tror att det finns betydande synergier som kommer att ge stora fördelar för våra kunder, säljare, varumärken och det bredare ekosystemet för e-handel i Sydostasien. Transaktionen kommer hjälpa oss att snabbare nå vårt mål att ge de 550 miljoner konsumenterna i regionen tillgång till det bredaste och mest unika sortimentet."

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#2002667