Kinnevik: Information till aktieägarna i Metro International S.A.

15 Feb 2016, 11:15 am

DET HÄR PRESSMEDDELANDET UTFÄRDAS PÅ GRUND AV REGULATORISKA KRAV OCH RIKTAR SIG INTE TILL AKTIEÄGARNA I INVESTMENT AB KINNEVIK

Genom detta pressmeddelande informerar Investment AB Kinnevik härmed aktieägarna i Metro International S.A. om det pris per aktie som fastställts av Luxemburgs finansinspektion (Commission de Surveillance du Secteur Financier, "CSSF") avseende de aktier som berörs av tvångsinlösenprocessen.

Den 11 februari meddelade CSSF sitt beslut till Investment AB Kinnevik att, i enlighet med artikel 4(7) i Luxemburgs lag av den 21 juli 2012 beträffande tvångsinlösen och obligatorisk försäljning av värdepapper som är upptagna eller har tagits upp till handel på en reglerad marknad eller som har erbjudits till allmänheten, Fair Price av aktierna i Metro International S.A. är:

0,90 kronor per aktie av serie A, och

0,94 kronor per aktie av serie B

Ytterligare information avseende tvångsinlösenprocessen, inklusive ett pressmeddelande från CSSF beträffande beslutet, är tillgänglig på:

www.kinnevik.se/sv/Investeringar/underhallning/Metro/Metro-squeeze-out/

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1986066