Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

26 Oct 2016, 08:02 am

Utveckling i portföljbolagen

 • Zalando redovisade en preliminär omsättningstillväxt i det tredje kvartalet om 16-18% med en EBIT-marginal på 1,0-3,0%
 • Millicoms organiska tjänsteintäkter minskade med 0,2% i det tredje kvartalet och den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 36%
 • Tele2s omsättning i det tredje kvartalet ökade med 3% med en EBITDA-marginal på 22%
 • MTG rapporterade en organisk försäljningstillväxt i tredje kvartalet om 7% och en EBIT-marginal före jämförelsestörande poster på 4%

Kinneviks investeringsaktivitet

 • Investeringar om totalt 742 Mkr under det tredje kvartalet, samtliga i befintliga bolag
 • Kapitalanskaffning om 330 MEUR i Global Fashion Group, där Kinnevik investerade totalt 161 MEUR varav 61 MEUR under det tredje kvartalet
 • Kapitalanskaffning om 50 MEUR i Linio, där Kinnevik åtagit sig att investera 12 MEUR
 • Kapitalanskaffning om 20 MEUR i Home24, där Kinnevik investerade 2,8 MEUR

Kinneviks finansiella ställning

 • Substansvärdet uppgick till 74,5 Mdkr (271 kr per aktie), en ökning med 15% eller 10,0 Mdkr drivet av:
  • Uppgång om 15% eller 8,4 Mdkr i värdet av de noterade portföljbolagen, varav Zalando 10,3 Mdkr
  • Uppgång om 16% eller 1,6 Mdkr i värdet av de onoterade portföljbolagen, varav GFG 1,5 Mdkr
 • Nettoskuld om 0,4 Mdkr i slutet av kvartalet

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Rapport

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

Bilagor