Förändring i antalet A- och B-aktier samt röster i Kinnevik

29 Jul 2016, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 29 juli 2016 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 277.768.190, uppdelat i 41.157.144 A-aktier med tio röster vardera och 236.611.046 B-aktier med en röst vardera, varav 2.652.455 innehas av Kinnevik. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 648.182.486.

Den 23 maj 2016 beslutade årsstämman i Kinnevik att ägare av A-aktier skulle ha rätt att omstämpla sina A-aktier till B-aktier. Begäran om omstämpling var möjlig mellan den 22 juni 2016 och 4 juli 2016. Under denna period begärdes 1.212.168 A-aktier omstämplas till B-aktier. Denna omvandling av aktier registrerades hos Bolagsverket under juli månad.

Informationen är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#2031347