Kinneviks ägarandel i Rocket Internet uppgår till 13,15% efter kapitalanskaffning

13 feb 2015, 09:15 am

Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att sedan Rocket Internet tillkännagivit en ytterligare kapitalanskaffning om 589 MEUR eller 7,8% av kapitalet genom en riktad nyemission till ett begränsat antal internationella institutionella investerare, motsvarar Kinneviks andel om 21 716 965 aktier 13,15% av kapitalet och rösterna i Rocket Internet.

Priset per aktie i kapitalanskaffningen uppgick till 49 euro. Med den aktiekursen uppgår värdet av Rocket Internet i Kinneviks substansvärde till 10.140 Mkr jämfört med 10.620 Mkr i bokslutskommunikén.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2015 kl. 09.15.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1894365