Kinnevik: Information till aktieägarna i Metro International S.A.

17 dec 2015, 15:00 pm

DET HÄR PRESSMEDDELANDET UTFÄRDAS PÅ GRUND AV REGULATORISKA KRAV OCH RIKTAR SIG INTE TILL AKTIEÄGARNA I INVESTMENT AB KINNEVIK

Genom detta pressmeddelande informerar Investment AB Kinnevik härmed aktieägarna i Metro International S.A. om slutsatserna av den andra värderingsrapporten, som har gjorts av den oberoende experten Grant Thornton AB ("Grant Thornton"), avseende de aktier som berörs av tvångsinlösenprocessen.

Värderingsdatumet som Grant Thornton, i egenskap av andra oberoende värderingsexpert, har utgått från är det datum då den första värderingsrapporten publicerades, dvs. den 4 maj 2015. Följande går att läsa av slutsatsen av den andra värderingsrapporten av Grant Thornton:

  • Baserat på vår värderingsanalys har vi kommit fram till att värdet är 0,73 kronor per aktie av serie A och 0,78 kronor per aktie av serie B.
  • Det av Kinnevik föreslagna priset om 0,90 kronor och 0,94 kronor innebär en premie på 23% för aktier av serie A och en premie på 21% för aktier av serie B jämfört med vår värderingsanalys.
  • Det implicita värdet utifrån en multipelvärdering baserat på jämförbara noterade bolag (se Appendix G) och utifrån en uppskattad rörelsemarginal om 3,36% för helåret 2016 resulterade i ett värde om 0,46 kronor per aktie av serie A och 0,50 kronor per aktie av serie B.
  • Baserat på vår värderingsanalys och det föreslagna priset ovan har vi kommit fram till att Fair Price för tvångsinlösen är 0,90 kronor per aktie av serie A och 0,94 kronor per aktie av serie B.

Ytterligare information avseende tvångsinlösenprocessen, inklusive den fullständiga andra värderingsrapporten, är tillgänglig på:

www.kinnevik.se/sv/Investeringar/underhallning/Metro/Metro-squeeze-out/

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter inom fyra sektorer: Kommunikation, E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1974468