Kinnevik: Information till aktieägarna i Metro International S.A.

15 May 2015, 13:00 pm

DET HÄR PRESSMEDDELANDET UTFÄRDAS PÅ GRUND AV REGULATORISKA KRAV OCH RIKTAR SIG INTE TILL AKTIEÄGARNA I INVESTMENT AB KINNEVIK

Genom detta pressmeddelande informerar Investment AB Kinnevik härmed aktieägarna i Metro International S.A. om styrelsen i Metro International S.A.:s rekommendation avseende det pris som föreslagits av Investment AB Kinnevik för de aktier som berörs av tvångsinlösen.

En enhällig styrelse i Metro International S.A. anser att det pris som föreslagits av Investment AB Kinnevik för aktier av serie A och aktier av serie B i bolaget är skäligt.

Ytterligare information avseende tvångsinlösenprocessen, inklusive ett brev angående styrelsen i Metro International S.A.:s rekommendation, är tillgänglig på:

www.kinnevik.se/sv/Investeringar/underhallning/Metro/Metro-squeeze-out/

 

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter inom fyra sektorer: Kommunikation , E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster . Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck , Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1921838