Kinnevik: Information till aktieägarna i Metro International S.A.

04 May 2015, 15:00 pm

DET HÄR PRESSMEDDELANDET UTFÄRDAS PÅ GRUND AV REGULATORISKA KRAV OCH RIKTAR SIG INTE TILL AKTIEÄGARNA I INVESTMENT AB KINNEVIK

Genom detta pressmeddelande informerar Investment AB Kinnevik härmed aktieägarna i Metro International S.A. om priset per aktie, vilket har fastställts av den oberoende experten KPMG Luxembourg och föreslagits av Investment AB Kinnevik, för de aktier som berörs av tvångsinlösenprocessen.

Baserat på slutsatsen av KPMG Luxembourgs värderingsrapport ("Värderingsrapporten") är marknadsvärdet 0,90 kronor per aktie av serie A och SEK 0,94 per aktie av serie B.

Givet det marknadsvärde som KPMG Luxembourg fastställt enligt ovan, meddelar Investment AB Kinnevik, som majoritetsaktieägare i Metro International S.A., att det föreslagna priset för de aktier som berörs av tvångsinlösenprocessen är 0,90 kronor per aktie av serie A och SEK 0,94 per aktie av serie B.

Ytterligare information avseende tvångsinlösenprocessen, inklusive den fullständiga Värderingsrapporten, är tillgänglig på:

www.kinnevik.se/sv/Investeringar/underhallning/Metro/Metro-squeeze-out/

 

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter inom fyra sektorer: Kommunikation , E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster . Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck , Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1918501