Kinnevik: Information till aktieägare i Metro International S.A.

22 Apr 2015, 10:01 am

DET HÄR PRESSMEDDELANDET UTFÄRDAS PÅ GRUND AV REGULATORISKA KRAV OCH RIKTAR SIG INTE TILL AKTIEÄGARNA I INVESTMENT AB KINNEVIK

Genom detta pressmeddelande informerar Investment AB Kinnevik härmed aktieägarna i Metro International S.A. att Investment AB Kinnevik har beslutat att inleda tvångsinlösen av 0,1% av aktierna i Metro International S.A. som för närvarande ägs av 43 minoritetsaktieägare.

Ytterligare information avseende tvångsinlösenprocessen är tillgänglig på www.kinnevik.se.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentvarumärken inom fyra sektorer: Kommunikation, E-handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1913329