Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

23 Apr 2015, 08:02 am

Utveckling för de rörelsedrivande bolagen

  • Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter från slutkund upp 10% (inklusive positiva valutaeffekter)
  • E-handel inom mode: Zalandos preliminära försäljning ökade med 27-29% med en rörelsemarginal om 4-6%
  • Rocket Internet: Konsoliderade marknaden för matleveranser och lanserade nya affärsmodeller
  • Marknadsplatser: Avito, Quikr och Saltside utvecklas mot att bli interaktiva marknadsplatser

Kinneviks investeringsaktivitet

  • Investeringar fokuserade på befintliga bolag:
                                - Quikr 40 MUSD (346 Mkr)
                                - Westwing 20 MEUR (186 Mkr)
                                - Saltside 5 MUSD (41 Mkr)
  • Försäljning av en andel om 24,5% i Transcom för 421 Mkr
  • Nettoinvesteringar om 173 Mkr i första kvartalet (jämfört med vägledning om upp till 1 miljard kronor för helåret)

Kinneviks finansiella ställning

  • Substansvärde om 84 miljarder kronor eller 303 kr per aktie, stabilt jämfört med årsskiftet 2014
  • Stark balansräkning, nettoskuld om 0,1 miljarder kronor i moderbolaget
  • Kinnevikaktien upp 13% under kvartalet, rapporterad substansrabatt om 5% vid kvartalets slut
Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1913831