Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

22 Jul 2015, 08:00 am

Utveckling i de operativa bolagen

  • Kommunikation: Millicoms omsättning växte organiskt med 9% i lokala valutor (exklusive UNE), Tele2s mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 7%
  • E-handel inom mode: Zalandos preliminära försäljning ökade med 33-35% med en rörelsemarginal om 3-5%, Global Fashion Group bekräftar fortsatt stark försäljningstillväxt
  • Rocket Internet fortsatte att lansera nya affärsmodeller, rapporterade hög tillväxt samt förbättrad lönsamhet  i bolagen inom "Proven Winners"

Kinneviks investeringsaktivitet

  • Investeringar fokuserade på befintliga bolag:

- Global Fashion Group 41 MEUR (382 Mkr) med ett maximalt åtagande om 65 MEUR

- BIMA 16 MUSD (129 Mkr)

- Quikr 20 MUSD (170 Mkr) i befintliga aktier i juli

  • Försäljning av resterande andel om 7,4% i Transcom för 159 Mkr
  • Vägledning för nettoinvesteringar reviderad från 1,0 till 1,0-1,5 miljarder kronor för helåret 2015

Kinneviks finansiella ställning

  • Substansvärde om 87,3 miljarder kronor eller 315 kr per aktie, upp 4% under kvartalet
  • Stark balansräkning, nettokassa om 0,5 miljarder kronor (exklusive kassa i operativa dotterbolag och före investeringen i Quikr och eventuellt ytterligare deltagande i Global Fashion Groups pågående finansieringsrunda)
Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1940293