Kinnevik: Delårsredogörelse 1 januari - 30 september 2014

24 Oct 2014, 08:01 am

Viktiga händelser

Stark intäktsökning i våra svenska noterade innehav.

-      Millicom: +9% (total, organisk).

-      Tele2: +8% (mobila tjänsteintäkter från slutkund, total organisk +1%).

-      MTG: +12% (total exkl. valutaeffekter).

-      CDON: +21% (total exkl. avyttrade verksamheter).

Två framgångsrika noteringar på Frankfurtbörsen trots volatila marknader.

-      Zalando noterades till en värdering om 4,9 miljarder euro före emission av nya aktier (3,9 miljarder euro i Kinneviks substansvärde 30 juni).

-      Rocket Internet noterades 2 oktober till en värdering om 5,1 miljarder euro före emission av nya aktier (0,8 miljarder euro i Kinneviks substansvärde 30 juni).

Negativa marknadsförutsättningar och osäkerhet i Rysslands regelverk påverkar våra innehav i mediasektorn.

-      MTGs betal-TV kanaler påverkas av nya regler på annonsmarknaden.

-      Förändring i lagen om massmedia begränsar utländskt ägande till 20% i CTC efter 31 december 2015.

Stark tillväxt i substansvärdet.

-      Upp 12% (8,1 miljarder kronor) i det tredje kvartalet.

-      Upp 17% (11,1 miljarder kronor) de första nio månaderna, upp 14% (9,0 miljarder kronor) per 23 oktober.

Kinnevik fokuserar på att driva den operativa utvecklingen för att skapa ett utvalt antal ledande digitala konsumentvarumärken.

Ladda ner som Pdf-dokument

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1865306