Kinnevik : Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

18 Jul 2014, 08:01 am

Viktiga händelser

 • Lorenzo Grabau tillträdde som VD för Kinnevik den 1 maj. Kinnevik kommer att fokusera på att bygga ett utvalt antal ledande digitala konsumentnära varumärken genom betydelsefulla partnerskap världen över.
 • Jämfört med det första halvåret 2013 ökade Kinneviks proportionella andel av innehavens intäkter med 10%. Inom E-handel & Marknadsplatser var ökningen 38%.
 • Baserat på preliminära siffror nådde Zalando en nettoförsäljning om 1.020-1.060 MEUR för det första halvåret 2014 samt redovisade positivt röresleresultat under det andra kvartalet, vilket resulterade i ett rörelseresultat omkring noll för det första halvåret.
 • I maj överfördes aktier i Bigfoot I och Bigfoot II från Rocket Internet till direkt ägande, vilket ökade Kinneviks direkta ägande med 5,5% i Bigfoot I respektive 4,6% i Bigfoot II.
 • I juni ändrade Rocket Internet sin legala bolagsform till ett tyskt aktiebolag (AG).
 • Per 30 juni uppgick Kinneviks nettokassa till 1,1 miljarder kronor i moderbolaget. Nya investeringar under 2014 förväntas att uppgå till 1,0-1,5 miljarder kronor.
 • Kinnevik inkluderades den 1 juli i indexet OMXS30.

kv 2

 • Substansvärdet ökade med 4% under kvartalet motsvarande 2.326 Mkr, efter en lämnad utdelning om 1.941 Mkr, och uppgick till 68.509 Mkr vid utgången av juni, motsvarande 247 kr per aktie.
 • Av ökningen i substansvärdet utgjorde 5.325 Mkr värdeförändring av onoterade innehav redovisade till verkligt värde och -775 Mkr  värdeförändring av noterade innehav, netto inklusive erhållna utdelningar.
 • Resultat per aktie uppgick till 15,02 (0,62) kronor.
 • Nya investeringar uppgick till 140 Mkr, varav 132 Mkr inom E-handel & Marknadsplatser.
 • Aktiekursen steg med 19% till 284,80 kr vid utgången av juni.

h1

 • Substansvärdet ökade under första halvåret med 2.982 Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 17,52 (-5,21) kronor.
 • Nya investeringar uppgick till 616 Mkr, varav 514 Mkr inom E-handel & Marknadsplatser. 
Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1830271