Kinnevik - Rocket Kapitalmarknadsdag

22 May 2014, 08:00 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") anordnar idag ett antal kapitalmarknadspresentationer om Rocket Internet och utvalda e-handelsbolag inom Mode, Generell E-handel och Heminredning.

Presentationerna inkluderar personer från ledningsgrupperna i Rocket Internet och Zalando, såväl som från Lamoda, Dafiti, Zalora, Jabong, Namshi inom modesegmentet, från Lazada, Linio och Jumia inom generell e-handelssegmentet, och från Home24 och Westwing inom heminredningssegmentet.

Presentationer finns på www.kinnevik.se.

Utvalda höjdpunkter från utvecklingen i de presenterande bolagen inkluderar:

Rocket Internet:

 • Rocket Internet identifierar, bygger, och skalar upp marknadsledande onlineföretag fokuserade på de snabbväxande sektorerna E-handel, Marknadsplatser och Finansiell Teknologi.
 • Bolaget är närvarande på världens snabbast växande marknader. Dess geografiska avtryck täcker över 1 miljard internetanvändare och 3 miljarder mobilanvändare i fem regioner - Europa, Ryssland, Oceanien (exklusive Japan och Kina), Latinamerika och Mellanöstern & Afrika.
 • Bolaget har etablerat fler än 60 bolag sedan 2009 vilka är verksamma i över 100 länder.
 • Rocket Internet har haft 4.7 miljarder besök till sina globala verksamheter sedan 2011 och byggt ett följe om 44m fans på Facebook.
 • Till dags dato har Rocket Internet och dess bolag rest över 2 miljarder EUR i externt kapital.
Zalando:
 • Zalando uppnådde 2 miljarder EUR i årlig försäljningstakt under första kvartalet 2014 och nådde 13,5m aktiva kunder.
 • Zalando var den mest välbesökta modesidan utanför Kina under 2013 och nådde 332m besök under första kvartalet 2014, varav ungefär 38% från mobiltelefoner.
 • Bolagets sortiment inkluderar över 150.000 stilar från mer än 1.500 varumärken och egna varumärken.
 • Verksamheten har en hög lokal närvaro med 15 regionala enheter på 12 språk, 7 valutor, över 20 olika betalningsmetoder och fler än 12 logistikpartners.
 • Rörelseresultatet på gruppnivå förbättrades betydligt under första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet föregående år.
Bolag inom mode på tillväxtmarknader:
 • Lamodanådde nära 100m unika besökare under året, hade fler än 1m aktiva kunder och mottog över 2m ordrar under 2013. Sortimentet innehåller över 85.000 unika produkter, och marknadsföringskostnad som andel av nettoförsäljning minskade under det föregående året.
 • Dafitibygger sin närvaro i Brasilien, Argentina, Chile, Colombia och Mexico med ungefär 2.100 anställda. Bruttoantal ordrar efter avbeställningar uppgick till 3,3m under 2013. Kundbasen ökade till 3m och återkommande köpare stod för 69% av bruttoförsäljning efter avbeställningar under första kvartalet 2014.
 • Zaloraskundbas ökade till 1,6m under första kvartalet 2014 med 75% av kunderna i åldersgruppen 18-35 år. Zalora är hem till ett stort antal varumärken och erbjuder de mest eftertraktade varumärkena; försäljning av eget varumärke stod för 32% av försäljningen under första kvartalet 2014. I mars 2014 hade Zalora 17m besök på sina sidor varav 33% via mobiltelefoner.
 • Jabonghade en kundbas uppgående till 2,9m i slutet av första kvartalet 2014. De 800,000 kunderna som under första kvartalet handlade på sidan placerade i snitt 1,6 ordrar. Jabong når nu över 630 städer i Indien med 63% av försäljningen under första kvartalet från tier 2- och 3-städer.
 • Namshi har haft över 100.000 kunder sedan start, och levererade 150.000 ordrar under 2013 till ett högt genomsnittligt ordervärde. De största marknaderna är Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Kuwait.
Bolag inom generell E-handel:
 • Lazadanådde över 41m unika besökare varav 35% från mobiltelefoner under första kvartalet 2014. Bolaget levererade 0.7m ordrar och hade nära 1 miljon aktiva kunder under första kvartalet. Bolaget fokuserar på sin omvandling till en marknadsplatsbaserad affärsmodell, vilken för närvarande står för cirka 40% av nettotransaktionsvärdet.
 • Linio expanderar sin närvaro i Latinamerika från Mexico, Colombia, Venezuela och Peru till åtta ytterligare marknader i regionen, och adresserar därmed en total population om över 300m. Bolaget mottog över 200.000 ordrar under fjärde kvartalet 2013 med en kundbas överstigande 300.000.
 • Jumia och Zandohar byggt ledande närvaro på sex afrikanska marknader och har haft en genomsnittlig kvartalsvis ordertillväxt om 66% sedan starten 2012. Bolaget erbjuder över 100.000 produkter från mer än 1.300 varumärken inom mode och elektronik.
E-handelsbolag inom Heminredning:
 • Home24 har byggt ett attraktivt sortiment om 85.000 unika produkter och har etablerat sig som den naturliga platsen för köp av möbler online. Lönsamheten per order är attraktiv med en genomsnittlig varukorg om över 200 EUR, positivt täckningsbidrag vid första köpet, och positiva nöjdhetsbetyg från kunder. Idag genereras mer än 40% av intäkterna utanför Tyskland.
 • Westwingerbjuder sina produkter på elva marknader och har över 1.000 anställda. Bolaget hade per december 2013 447.000 aktiva kunder och under fjärde kvartalet 364.000 ordrar varav köp från mobiltelefoner stod för mer än en tredjedel av nettoförsäljningen. Lojalitet är en nyckelfaktor för bolagets verksamhet, mer än 70% av de månatliga ordrarna kommer nu från återkommande köpare.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Lorenzo Grabau, Verkställande Direktör +46 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­direktör +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1787872