Styrelseledamot i Kinnevik förvärvar 995.000 aktier i Kinnevik

03 jun 2013, 08:02 am
Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att man har informerats om att en av dess styrelseledamöter, Lorenzo Grabau, har förvärvat 995.000 aktier i Kinnevik. Av dessa aktier har 141.909 B-aktier i Kinnevik förvärvats på marknaden, medan 853.091 A-aktier i Kinnevik har förvärvats från Verdere Sàrl.

För ytterligare information se bifogat pressmeddelande från Verdere Sàrl.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster, Online, Media och Industri & övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.


 

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1706518