Kinneviks kapitalmarknadsdag 24 april 2013

03 Apr 2013, 10:00 am
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") kommer att anordna en kapitalmarknads­dag den 24 april 2013 i Stockholm.

Kapitalmarknadsdagen kommer att äga rum i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm. Programmet börjar med registrering klockan 9.00 och slutar klockan 17.00. Under dagen kommer presentationer att hållas av Kinneviks ledning liksom av VDarna för Zalando, Millicom, Tele2 och MTG.

Vänligen registrera ert deltagande på www.kinnevik.sesenast den 22 april 2013.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: telekom & tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper & kartong samt jordbruk & bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter.Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1689735