Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013

23 Oct 2013, 08:01 am
Viktiga händelser under tredje kvartalet
  • Kinnevik investerade 67 MEUR, motsvarande 575 Mkr, i Rocket Internet som en del av Rocket Internets riktade nyemission och behöll en ägarandel om 24% i bolaget.

Finansiell utveckling under tredje kvartalet

  • Substansvärdet ökade under kvartalet med 5.598 Mkr, och uppgick till 61.133 Mkr vid utgången av september, motsvarande 220,44 kr per aktie.
  • Av ökningen i substansvärdet utgjorde 4.439 Mkr värdeförändring av noterade innehav och 1.309 Mkr bedömd värdeförändring samt erhållna utdelningar från onoterade innehav, varav Zalando utgjorde 923 Mkr och Avito 220 Mkr.
  • Koncernens totala intäkter uppgick till 340 (410) Mkr och resultat per aktie uppgick till 20,36 (6,51) kronor.
  • Nya investeringar uppgick till sammanlagt 592 Mkr, varav 575 Mkr i Rocket Internet.

Finansiell utveckling under de första nio månaderna

  • Substansvärdet ökade under de första nio månaderna, efter en lämnad utdelning om 1.803 Mkr, med 4% till 61.133 Mkr vid utgången av september.
  • Koncernens totala intäkter uppgick till 1.120 (1.061) Mkr och resultat per aktie uppgick till 15,16 (-6,02) kr.
  • Nya investeringar uppgick till 2.033 Mkr, varav 2.004 Mkr inom Online.
Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1737509