Telefonkonferens och presentation av resultatet för första kvartalet 2012 fredagen den 20 april kl 10.00 (CET)

13 Apr 2012, 10:00 am
Närvarande: Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef och Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Investment AB Kinnevik kommer att offentliggöra resultatet för det första kvartalet 2012 fredagen den 20 april cirka kl 08.00 CET.

En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl 10.00 CET.

För att delta i telefonkonferensen vänligen kontakta Ulrika Sanmark på confcall@kinnevik.se eller +46 70 762 00 62. Telefonnumret till telefonkonferensen kommer att erhållas vid registrering.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

 

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B. 

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1602066