Investment AB Kinnevik delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

20 apr 2012, 08:01 am
Finansiell utveckling under första kvartalet
  • Substansvärdet ökade med 5,3% och uppgick till  65.130 Mkr vid utgången av mars jämfört med 61.839 Mkr vid utgången av december. Substansvärdet per aktie ökade från 223 kr till 235 kr.
  • Korsnäs rörelseresultat uppgick till 240 (264) Mkr och rörelsemarginalen var 11,1% (12,4%).
  • Koncernens totala intäkter uppgick till 2.406 (2.282) Mkr.
  • Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till 2.962 (49) Mkr motsvarande 10,68 (0,17) kronor per aktie.
  • Investeringar i aktier och övriga värdepapper uppgick till 3.468 (435) Mkr under första kvartalet, varav 2.696 Mkr avsåg investeringar inom Online och Mikrofinansiering och 772 Mkr Metro.
Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1604378