Investment AB Kinnevik delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

20 Jul 2012, 08:00 am
*Finansiell utveckling under andra kvartalet*

·   Substansvärdet minskade under andra kvartalet med 11,3% och uppgick till  57.749 Mkr vid utgången av juni jämfört med 65.130 Mkr vid utgången av mars.

·        Den 20 juni träffade Kinnevik avtal med Billerud AB om ett samgående mellan Korsnäs och Billerud, se vidare sidan 2. Korsnäs redovisas från och med denna delårsrapport som "verksamhet under avveckling" i Kinneviks räkenskaper.

·   Koncernens totala intäkter uppgick till 549 (79) Mkr.

·   Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till -6.259 (2.354) Mkr motsvarande -22,58 (8,49) kronor per aktie.

·   Investeringar i aktier och övriga värdepapper uppgick till 1.370 (224) Mkr under andra kvartalet, varav 1.242 Mkr avsåg investeringar inom Online och Mikrofinansiering.

Finansiell utveckling under första halvåret

·   Substansvärdet minskade under första halvåret med 6,7% från 61.839 Mkr vid utgången av 2011.

·   Koncernens totala intäkter uppgick till  651 (148) Mkr.

·   Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till -3.475 (2.204) Mkr motsvarande -12,54 (7,95) kronor per aktie.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1628187