Telefonkonferens och presentation av resultatet för tredje kvartalet 2011 torsdagen den 20 oktober kl 10.00 (CET)

12 Oct 2011, 08:00 am
Närvarande:  Mia  Brunell Livfors, VD och koncernchef och Torun Litzén,
Informations­- och IR-chef

Investment AB Kinnevik kommer att offentliggöra resultatet för det tredje
kvartalet 2011 torsdagen den 20 oktober cirka kl 08.00 CET.

En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl 10.00 CET.

För att delta i telefonkonferensen vänligen kontakta Ulrika Sanmark på
confcall@kinnevik.seeller +46 70 762 00 62. Telefonnumret till
telefonkonferensen kommer att erhållas vid registrering.För ytterligare information, besök www.kinnevik.seeller kontakta:

 Torun Litzén, Informations­- och IR-chef  Telefon +46 (0)8 562 000 83

                       Mobil +46 (0)70 762 00 83Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än
sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte
är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin
portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: papper
och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansiering, jordbruk
och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett
en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker
att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom
sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV
B.
Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1553838/478963pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1553838]