Kinneviks kapitalmarknadsdag i New York 23 februari 2011

13 Jan 2011, 16:00 pm
Investment  AB  Kinnevik  (publ)  ("Kinnevik")  kommer  att  anordna  en
kapitalmarknads­dag onsdagen den 23 februari 2011 i New York.

Kapitalmarknadsdagen kommer att äga rum på The St. Regis New York Hotel, Two
East 55th Street, at Fifth Avenue, New York. Programmet börjar med registrering
klockan 8.30 och slutar runt klockan 16.00. Under dagen kommer presentationer
att hållas av Kinneviks ledning liksom VDarna för Millicom, Tele2, MTG,
Transcom, Metro och CDON samt verksamhetsansvarig för Black Earth Farming.

Vänligen registrera ert deltagande till Christine McDonald på mailadress
Christine.McDonald@enskilda.comsenast tisdagen den 15 februari 2011.


Förytterligare information, besök www.kinnevik.seeller kontakta:

 Torun Litzén, Informations­- och IR-chef  +46 (0)8 562 000 83

                       +46 (0)70 762 00 83

 Christine McDonald, SEB Enskilda     + 1 (212)-692 4780Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i
huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Kinnevik förvaltar en
värdepappersportfölj fördelad på tre övergripande affärsområden; Onoterade
Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs inklusive aktier i
Bergvik Skog, Noterade Kärninnehav som består av Millicom International
Cellular, Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom
WorldWide, samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i
företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential. Kinnevik söker att
aktivt verka genom företagets styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom
sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV
B.
Ladda ner som pdf-dokument:
http://hugin.info/1114/R/1479559/415220pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1479559]